zaterdag 10 februari – Raoul Steffani bariton & Severin von Eckardstein piano ~ ’Schubertiade’

Aanvang 20:30 uur Tindalvilla

Raoul Steffani ~ bariton ~ Winnaar Nederlandse Muziekprijs 2023


foto ©Tessa Postuma de Boer


Severin von Echardstein ~ piano ~ Winnaar Reine Elizabeth Concours 2023


foto ©Irene Zandel

Programma Franz Schubert’s liederencyclus ‘Die schöne Müllerin’

Vanavond zal een authentieke ’Schubertiade’ in de Tindalvilla worden gepresenteerd door de bariton Raoul Steffani (winnaar Nederlandse Muziekprijs 2023) en meesterpianist Severin von Eckardstein (winnaar Reine Elizabeth Concours 2003). Deze topmusici zullen de romantische liederencyclus ‘Die schöne Müllerin’ voor u uitvoeren, die Franz Schubert in 1823 schreef op gedichten van Wilhelm Müller. Met elkaar vormen de twintig gedichten het verhaal van een rondtrekkende gezel, die werk vindt op een molen en daar verliefd wordt op de dochter van de molenaar. Een stoere jonge jager blijkt echter een geduchte rivaal te zijn en het vegetarisme destijds geen stip op de horizon.

‘Die Wanderjahre’, de reisplicht voor gezellen, werd bij bepaalde gilden in de late middeleeuwen ingevoerd als onderdeel van het opleidingstraject. Pas na een jarenlange reis en een aantal jaren in een werkplaats, was het voor een gezel mogelijk zich voor een meesterproef in te schrijven. Dat meesterschap was een voorwaarde voor vestiging en inschrijving in het burgerregister van een stad. In de periode van de ‘Restauratie’ (1815-1830) nadat Napoleon definitief was verslagen, was het bij de wet in Oostenrijk alleen toegestaan om te trouwen als er aantoonbaar voldoende inkomsten waren om een gezin te onderhouden. Een gegeven dat voor de talentvolle Schubert welhaast onoverkomelijk zou blijken te zijn, waarvan de liederen de emotionele neerslag zouden vormen.

Severin von Eckardstein gaf hier op 12 januari 2019 en Raoul Steffani op 24 september 2022 op indrukwekkende bewijs van het muzikale meesterschap. Zij prezen na afloop van hun optreden de warme ontvangst en de geconcentreerde aandacht van het publiek van kenners en liefhebbers in de Tindalvilla. Een hele eer dat deze gelauwerde musici ons de wens te kennen gaven deze liederencyclus uit te mogen voeren in de Tindalvilla, in dezelfde intieme sfeer zoals die 200 jaar voor het eerst heeft geklonken.

Reserveringen gelden in volgorde van binnenkomst. U bent van harte welkom.

Kaarten a €25,- kunt u reserveren door overmaking op rek.nr. NL94ABNA 055.40.65.681 t.n.v. de Tindalstichting onder vermelding van de datum.
Onze penningmeester heeft bij de entrée een lijst met de namen van de personen die hebben overgemaakt.

Kaarten à contant: Bussumse Wijnkoperij Spiegelstraat 38C

Contact: info@tindal.nl Telefoon 035-6922947 en 06 400 112 45

Kaarten