Programmawijziging Prazak Quartet

Met de planning van data gaat er soms wel eens iets mis en dat is in maart het geval. Natuurlijk streven we naar een goede spreiding van de data; met 4 weken tussen de kamermuziekavonden. Echter, op het moment dat we voor onze Praagse vrienden van het Prazak Quartet een datum inplanden was 14 maart ons streven., maar gingen zij uit van de 7e maart, omdat zij de 8e in de Kleine Zaal van het Concertgebouw spelen. Dat verschil werd niet tijdig opgemerkt.

Corrigeer s.v.p. de datum en zet meteen de 7e maart in uw agenda.