December ‘geef-maand’

Wie nog in dit boekjaar een fiscaal aftrekbare donatie, lijfrenteschenking of middels een legaat de Tindalstichting (ANBI) wil ondersteunen, kan voor informatie contact opnemen met penningmeester, fiscaal jurist mr. Erik Kracht [erikkracht@ziggo.nl] of een bedrag storten op de rekening van de Vrienden van de Tindalstichting NL72 ABNA 040.71.23.008.